Webpedia.ir

وب پدیا

وب پدیا مجموعه ای متشکل از دانش آموختگان رشته نرم افزار می باشد. علاوه بر کسب درآمد به عنوان هدف اصلی هر بنگاه اقتصادی، وب پدیا بر بسط و ارتقای دانش و مهارت مرتبط با نرم افزار و وب، تاکید ویژه ای دارد. به عنوان اولین هدف، وب پدیا در نظر دارد با توجه به توان تخصصی موجود در مجموعه، اقدام به آموزش اصول اولیه ساخت صفحات و اپکلیکیشن های تحت وب نماید. تیم وب پدیا همواره سعی خواهد نمود در تمامی مراحل طراحی، برنامه ریزی و تولید محتوای آموزشی از استانداردها و رویه های کاربردی بین المللی پیروی کند. در این مسیر نیازمند انتقادات و پیش نهادات سازنده شما هستیم..